Skolhälsovård

Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Till skolsköterskan vänder du dig när du vill ha råd om ditt barns hälsa. Tid med skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Skolsköterskan

Vår skolsköterska heter Eva Sögaard och har telefonnummer 073-688 35 69 eller 0302-52 13 13.

  • Skolsköterskans mottagning utan tidsbeställning: tisdag-fredag 11.00-11.30
  • Övrig mottagningstid: tisdag-fredag 8-15

Förebyggande hälsovård

Hälsoundersökning som sker enligt fastställt program. Hälsoinformation om den egna kroppen och sambandet mellan hur vi lever och hur vi mår.

Basprogram för hälsokontroller i Lerums kommun

Årskurs/Åtgärd

  • 6 Syn- och hörseltest, längd- och viktmätning, ryggkontroll, hälsosamtal
  • 7 -
  • 8 Hälsosamtal, syntest, ryggkontroll, längd- och viktmätning
  • 9 -

När skolsköterskan inte är anträffbar hänvisas till Lerums vårdcentral:
Telefontid: mån-tor 8-17
Telefontid: fre 8-16
0302-551 30