Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren arbetar både för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Jan Björkqvist
0302-52 13 10