Arbetslag C - grundskolan

Mentorer

Mattias Pozsgai
Förstelärare
Naturorienterande ämnen
073-660 47 28

Jeremias Nilsson
Spanska och Svenska
073-085 56 20

Sofi Fransson
Samhällsorienterande ämnen
072-203 94 27

David Jenkins
Engelska och Idrott och Hälsa
073-061 35 88

Karin Pedersen
Matematik och Svenska
073-660 47 66

Morgan Holst
Trä och metallslöjd
072-203 75 52

Frida Andersson
072-465 87 11

Elevassistent

Malin Billberg
072- 201 71 56