Arbetslag C - grundskolan

Mentorer

Jeremias Nilsson
073-085 56 20

Sofi Fransson
072-203 94 27

Mattias Pozsgai
073-660 47 28

David Jenkins
073-061 35 88

Karin Pedersen
073-660 47 66

Isabelle Gärdnert
073-076 04 94

Egill Slaatto
072-203 75 52

Elevassistent
Malin Billberg
072- 201 71 56