Arbetslag B

Mentorer

Ebba Tevell
Engelska och Spanska
073-660 47 40

Cristina Enabosi
Samhällsorienterande ämnen
073-660 47 10

Peter Fant
Förstelärare
Matematik
073-660 47 22

Alexander Blank
Svenska och Idrott och Hälsa
073-660 47 33

Joakim Hagselius
Musik
073-660 47 74

Josefin Gertler
Svenska och Franska
072-246 99 38

Christina Matsson
Musik
070-508 91 03

Jimmy Andersson
Naturorienterande ämnen

Elevassistent

Emma Billberg
073-660 47 34