Övrig personal

Lärare

Christina Matsson
Musiklärare
070-508 91 03

Christina Nilhag
Speciallärare
073-660 47 30

Lena Hartsner
SVA Lärare / Start