Kontakta oss

Vi är många på Rydsbergsskolan som jobbar för att eleverna ska erbjudas en inspirerande, utvecklande, lärorik och trygg skolgång.

Här nedan har du kontaktuppgifter till flera av oss:

Adress

Rydsbergsskolan
Ekollonvägen 14
443 50  LERUM 

Expedition

Carina Lund
Tel: 0302-52 13 07
Fax: 0302-52 16 07

Sjukanmälan elev

0515-77 70 15

Rektor för Lerums grundsärskola

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

Rektor arbetslag B och C

Peder Westman

Rektor arbetslag A och D

Emil Beckman
0302-52 13 09

Kurator

Sofia Hägglund Wallgren
0302-52 13 18

Skolsköterska

Annika Ambring
0302-52 13 13

Skolpsykolog

Annika Rolandsson
0302-52 13 11

Specialpedagog

Åsa Hagström
073-660 47 71

Ylva Lindqvist
(tjänstledig till och med ht-19 )

Elevhälsopedagog

Marcus Sandersnäs
073-660 47 99

Resurslärare

Fredrik Eliason
073-083 05 23

Gunnar Vikrot
073-660 47 38

Annika Fougelberg
073-660 47 41

Josefina Galle
073-660 47 35

RiR

Staffan Hjalmarsson
073-660 47 75

Elevstödjare

Peder Andersson
073-660 47 38

Studie- och yrkesvägledare

veronika.strand@lerum.se
0302-52 13 10

Vaktmästare

Darko Uskokovic
073-660 47 52

Martin Nielsen
073-678 33 36

Skolvärd

Darko Uskokovic

IKT-pedagog

Märta Bergström
073 6604711

Köket/Lá Bamba

koket.rydsbergsskolan@lerum.se

Helena Johansson
0302-52 13 19

Bibliotek 

Kerstin Bergner