Rektor och ledning

Rektor grundskolans arbetslag B och C 

Peder Westman
0302-52 13 48

Rektor grundskolans arbetslag A och D

Emil Beckman
0302-52 13 09

Rektor för Lerums grundsärskola

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75