Rektor och ledning

Rektor grundskolan arbetslag B och C 

Peder Westman
0302-52 13 48

Rektor grundskolan arbetslag A och D

Emil Beckman
0302-52 13 09

Rektor för Lerums grundsärskolor

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75