Rektor och ledning

Rektor grundsärskolans arbetslag E och F
Grundskolans arbetslag B och C 

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

Rektor grundskolans arbetslag A och D

Emil Beckman
0302-52 13 09