Stödfunktioner

Kurator

Sofia Eriksson
0302-52 13 18

Elevhälsopedagog

Marcus Sandernäs
0302-52 26 96 

Skolsköterska

Eva Sögaard
0302-52 13 13

Skolpsykolog

Malin Börlin
0302-52 14 05

Specialpedagoger

Lena Hartsner
073-660 47 54

Ylva Lindqvist
073-660 47 71

Studie- och yrkesvägledare

Jan Björkqvist
0302-52 13 10