Stödfunktioner

Kurator

Sofia Hägglund Wallgren
0302-52 13 18

Elevhälsopedagog

Marcus Sandernäs
0302-52 26 96 

Skolsköterska

Annika Ambring
0302-52 13 13

Skolpsykolog

Annika Rolsndsson
0302- 52 13 11

Specialpedagoger

Ylva Lindqvist

073-660 47 71

Studie- och yrkesvägledare

Jan Björkqvist
0302-52 13 10