Flexen

Lärare och elevstödjare i Flexen

Lärare

Fredrik Eliason
073-083 05 23

Annika Fougelberg
073-660 47 41

Josefina Galle
073-660 47 35

Elevstödjare 

Peder Andersson
073-660 47 38

Stefan Uskokovic 
070-509 29 72