2717 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Timmeråsens förskola

  Timmeråsens förskola Timmeråsens förskola ligger naturnära med skogen som närmaste granne. Timmeråsens förskola har sex avdelningar och är byggd enligt Reggio Emilia-filosofin. Rektor Cilla

  Senast uppdaterad 2020-04-02

 2. Betygsprövning

  Om du har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet. Rutiner för F-prövning i matematik och

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 3. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 4. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 5. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. VA-taxa, avgifter och bestämmelser

  Den taxa som tas ut för VA-verksamheten ska användas att finansiera verksamheten. VA-taxan ska täcka kostnader som VA-verksamheten har för att producera och distribuera dricksvatten, transportera

  Senast uppdaterad 2021-03-01

 7. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem.

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 8. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 9. Gråbo vattentäkt

  Mer information om Gråbo vattentäkt kan du läsa under ladda hem. Vid frågor kontakta miljöenheten i Lerums kommun. Ett arbete pågår med att ta fram en reservvattentäkt för kommunen i

  Senast uppdaterad 2020-09-03

 10. Dricksvatten egen brunn

  Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 11. Beläggningsarbete i södra Gråbo

  Lerums kommun kommer utföra beläggningsarbeten på Vagnvägen från Lundbyvägen till Gråbo kyrkväg, Giggvägen, Kälkvägen, korsningen Vagnvägen-Landåvägen samt gång- och cykelväg mellan Skrindvägen och

  Senast uppdaterad 2020-04-15

 12. Lämna Second hand i Lerums kommun

  Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd,

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 13. Minska skräpet

  Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar Köp det som är av bra kvalitet och håller länge Reparera i stället för att köpa nytt, om det går Lämna till

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 14. Ändrade dagar för sophämtning

  Ändrade tömningsdagar 2021  Ändrade tömningsdagar första halvåret 2021.    Ordinarie tömningdag och tömningsdag vecka 17 - valborg Denna vecka hämtar vi på

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 15. Förpackningar och tidningar

  Hushållsnära hämtning av förpackningar Hushåll i Lerums kommun kan även beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid dörren genom företaget TMR,

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 16. Farligt avfall-bil

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik, till exempel väckarklockor, strykjärn och matberedare. Bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 17. Ombyggnad Torpskolan

  Bakgrund För att möta ett ökat elevantal samt möjliggöra skolverksamhet för samtliga årskurser inom grundskolan behöver Torpskolan anpassas och byggas ut. Idag

  Senast uppdaterad 2020-11-19

 18. Rondell vid Kastenhofsmotet och Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 19. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av kommunalt VA i

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 20. Utbyggnad av Berghultsskolan

  Bakgrund Berghultskolan har idag kapacitet för 300 elever i årskurserna F till 5. Elevantalet i Flodaområdet ökar stadigt och för att möta det kommande behovet samt

  Senast uppdaterad 2020-11-18

 21. Företag

  Kontakta bygglovsenheten på e-post bygglovsenheten@lerum.se eller på telefon 0302-52

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 22. Att tänka på om du vill inreda din vind

  Kontakta alltid bygglovsenheten för att få reda vilka regler som gäller för ditt område. Se under kontakt här ovanför.Att inreda vinden till bostadsyta kräver alltid bygglov.

  Senast uppdaterad 2013-01-30