2569 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Vägarbeten

  Måndag 17 augusti: Lerum Energi utför sprängningsarbete på Ölslanda Industriväg klockan 9-15. Vakter på plats som stoppar traifkanter vid sprängning. Alingsåsvägen berörs eventuellt. 

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 2. Parkeringsanmärkning

  Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till

  Senast uppdaterad 2020-04-24

 3. Ekonomi

  Kontaktpersoner Ekonomichef Camilla Simonsson 0302-52 11 54

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 4. Sektor samhällsbyggnad

  Sektorchef Annika Sjöberg 0302-521220 Bygglov Bygglovsenheten hanterar frågor som

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 5. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 7. Revisionen

  Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter. De kommunala bolagen

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 8. Arvode

  Enligt lagen beslutar respektive kommun vad som är "skäligt" i detta sammanhang. Som förtroendevalda i Lerums kommun har man rätt till olika typer av ersättningar. Fast arvode

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 9. Avfall och återvinning

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör avfall och återvinning.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 10. Ekonomi och näringsliv

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör ekonomi och näringsliv.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 11. Bildarkiv

  Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2020-04-09

 12. Trygghetsvandring

  Vandringarna genomförs av Lerums kommun tillsammans med polis och invånare. Under vandringarna tittar vi på faktorer som påverkar både den faktiska och den upplevda tryggheten/säkerheten. Bland

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 13. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 14. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 15. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Det brotts- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 16. Förebygga brott

  Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 17. Krisberedskap

  Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och

  Senast uppdaterad 2020-03-04

 18. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 19. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 20. Polisen

  Telefon: 114 14 Telefax: 010-56 57395 Besöksadress:Göteborgsvägen 16, LerumBox 67, 443 01 Lerum Receptionen öppenOnsdagar

  Senast uppdaterad 2012-11-14

 21. Vilket stöd finns?

  Usatt för våld Våld kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Att bli

  Senast uppdaterad 2012-06-07