2807 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Betygsprövning

  Om du har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet. Rutiner för F-prövning i matematik och

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 2. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 3. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 4. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 5. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem. 

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 6. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2020-08-04

 7. Gråbo vattentäkt

  Mer information om Gråbo vattentäkt kan du läsa under ladda hem. Vid frågor kontakta miljöenheten i Lerums kommun. Ett arbete pågår med att ta fram en reservvattentäkt för kommunen i

  Senast uppdaterad 2020-09-03

 8. Dricksvatten egen brunn

  Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 9. Beläggningsarbete i södra Gråbo

  Lerums kommun kommer utföra beläggningsarbeten på Vagnvägen från Lundbyvägen till Gråbo kyrkväg, Giggvägen, Kälkvägen, korsningen Vagnvägen-Landåvägen samt gång- och cykelväg mellan Skrindvägen och

  Senast uppdaterad 2020-04-15

 10. Lämna Second hand i Lerums kommun

  Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd,

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 11. Minska skräpet

  Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar Köp det som är av bra kvalitet och håller länge Reparera i stället för att köpa nytt, om det går Lämna till

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 12. Ändrade dagar för sophämtning

  Ändrade tömningsdagar 2021  Ändrade tömningsdagar första halvåret 2021.  Ordinarie tömningsdag och tömningsdag vecka 25 - midsommar Måndag 21 juni töms på ordinarie dag

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 13. Förpackningar och tidningar

  Hushållsnära hämtning av förpackningar Hushåll i Lerums kommun kan även beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid dörren genom företaget TMR,

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 14. Farligt avfall-bil

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik, till exempel väckarklockor, strykjärn och matberedare. Bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2020-04-20

 15. Ombyggnad Torpskolan

  Bakgrund För att möta ett ökat elevantal samt möjliggöra skolverksamhet för samtliga årskurser inom grundskolan behöver Torpskolan anpassas och byggas ut. Idag är

  Senast uppdaterad 2020-11-19

 16. Rondell vid Kastenhofsmotet och Härskogsvägen

  För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten bygger nu Trafikverket en rondell i korsningen Härskogsvägen – Hedeforsvägen, vid av- och påfarten från E20 vid Kastenhofsmotet.

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 17. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av kommunalt VA i

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 18. Utbyggnad av Berghultsskolan

  Bakgrund Berghultskolan har idag kapacitet för 300 elever i årskurserna F till 5. Elevantalet i Flodaområdet ökar stadigt och för att möta det kommande behovet samt

  Senast uppdaterad 2020-11-18

 19. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa.

  Senast uppdaterad 2020-12-04

 20. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 21. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 22. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december antas tillsynsplanen för nästkommande år. Miljöenhetens verksamhet följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet

  Senast uppdaterad 2012-05-26