Program och inriktningar

Lerums Gymnasiums alla program och inriktningar. Läs mer om dem genom att klicka i menyn till vänster.

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Inriktningar: Fritid & hälsa, Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Inriktningar: Husbyggnad, Mark & anläggning

El- och energiprogrammet (EE) Inriktningar: Dator- & kommunikationsteknik, Elteknik

Ekonomiprogrammet (EK) Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet (ES) Inriktningar: Bild & formgivning, Estetik & media, Musik, Teater

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Inriktning: Handel & service

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap & samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information & kommunikation (journalistik profil), Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet (TE) Inriktningar: Design & produktutveckling, Informations- & medieteknik

Gymnasiesärskolan
Programmet för fastighet, anläggning & byggnation
Programmet för administration, handel & varuhantering
Individuellt program

Introduktionsprogrammen (IM)
Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion, programinriktat val