Program och inriktningar

På Lerums Gymnasium har vi valt att ha ett brett och attraktivt utbud av program och inriktningar. Här kan du läsa mer om våra program och inriktningar.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Inriktningar: Fritid & hälsa, Pedagogiskt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Inriktningar: Husbyggnad, Mark & anläggning

El- och energiprogrammet (EE)
Inriktning: Elteknik

Ekonomiprogrammet (EK)
Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet (ES)
Inriktningar: Bild & formgivning, Estetik & media, Musik, Teater

Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Inriktning: Handel & service

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap & samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information & kommunikation (journalistik profil), Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet (TE)
Inriktningar: Design & produktutveckling, Informations- & medieteknik

Gymnasiesärskolan
Programmet för fastighet, anläggning & byggnation
Programmet för administration, handel & varuhantering
Individuellt program

Introduktionsprogrammen (IM)
Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion, programinriktat val