Hur jobbar vi klimatsmart?

Som ansvarig för en verksamhet med segling som kärnverksamhet vet vi att vi verkar inom en idrott med mycket bägränsade koldioxidutsläpp. Vi färdas med vinden!

För den begränsade mängd båtbränsle som vi använder för våra gummibåtar har vi ett sponsoravtal med Aspen Petroleum där vi enbart använder miljöbränsle.