Administration och vaktmästeri

Välkommen att ta kontakt med oss.

Vår administratör heter Annica och har hand om vikarieanskaffning, schema med mera. 

Vår vaktmästare heter Nader och i arbetsuppgifterna ingår reparationer och underhåll av inventarier samt medverkan i miljöronder.

Vaktmästeriet servar även vid uthyrning vad gäller scenframtagning och musikanläggning.