Arbetsenhetsråd

I Arbetsenhetsrådet behandlas och hanteras frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

Arbetsenhetsrådet består av pedagoger och föräldrar. Varje förskola på enheten har var sitt AE-råd - se vänstermenyn.