Om förskolan

Ölslanda förskola har fyra avdelningar. Månen,Solstrålen,Stjärnan och Regnbågen. Vi arbetar med ålderhomogena grupper enligt följande: ett till två år, två till tre år år, tre till fem år och fyra till sex år.

Pedagogerna följer barnen och bildar ett system med roterande arbetslag. Arbetssättet har som utgångspunkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare med hjälp av varandra, pedagogerna och en stimulerande utforskande miljö.

Vi ser miljön som en tredje pedagog vilket innebär att vi anpassar/skapar miljön utifrån barnens intresse och behov. Vi erbjuder både "vanliga leksaker" samt material som inte är förutbestämt, detta för att locka barnens nyfikenhet och lust att lära och utforska samt stimulera barnens egna fantasi. Vi arbetar temainriktat med ett gemensamt tema för alla avdelningar. Varje avdelning arbetar med temat efter barnens ålder och intresse.