Föräldrainflytande

Vår föräldrasamverkan sker genom att föräldrarna är delaktiga i förskolan.

Vi bygger våra föräldrarelationer genom dagliga samtal. Vi ser gärna att ni föräldrar kommer in i verksamheten för att skapa en öppen dialog samt ge en bild av vår verksamhet. Under läsåret erbjuder vi individuella samtal och gemensamma föräldramöten. Där finns möjlighet för er föräldrar att vara delaktiga och påverka barnens tid på förskolan. Vi använder oss av en blogg/månadsbrev där föräldrarna får en insyn i verksamheten. Detta för att få en större kommunikation och möjlighet till inflytande, som skapar dialoger barn-förälder-pedagog.

Under årets gång har vi olika tillställningar där vi skapar möten och gemenskap.