Förskolans värdegrund

Ölslanda Förskolas värdegrund omfattar alla barn, föräldrar, personal och förskolechef. Vi vill skapa en miljö på förskolan där alla känner trygghet, tar ansvar och visar respekt.

Så här arbetar vi på Ölslanda förskola med:

Trygghet

Vi vill skapa:

  • en förskola där alla känner sig välkomna och har tillit till varandra
  • en miljö där alla känner glädje, trivsel och tillhörigheten
  • en struktur med tydliga rutiner och arbetssätt

Ansvar

Vi vill skapa:

  • en förskola där alla barn är vårt gemensamma ansvar
  • en miljö där alla tar ansvar för sina handlingar utifrån sin egen förmåga

Respekt

Vi vill skapa:

  • en förskola där vi accepterar varandra som vi är
  • en förskola där vi lyssnar på varandra med ett öppet och nyfiket sinne
  • en förskola där alla är medvetna om sig själv som förebild