Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar och dessa är uppdelade efter ålder.

På Månen har vi de allra minsta barnen som är ett till två år. På Solstrålen går två- till treåringarna. På Stjärnan är barnen tre till fyra år. Barnen avslutar sin förskoletid på Regnbågen där de äldsta barnen fyra- till femåringarna går.

 

Månen 1-2 åringar 0302-52 18 95

Solstrålen 2-3 åringar 0302-52 18 94

Stjärnan 3-4 åringar 0302-52 18 93

Regnbågen 4-6 åringar 03021-52 18 92