Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar och dessa är uppdelade efter ålder. Läs mer om avdelningarna under rubrikerna i vänstermenyn.

På Månen har vi de allra minsta barnen som är ett till två år. På Solstrålen går två- till treåringarna. På Stjärnan är barnen tre till fyra år. Barnen avslutar sin förskoletid på Regnbågen där de äldsta barnen fyra- till femåringarna går.