Stödfunktioner

Barn- och elevhälsoteam

Barn- och elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för hela enhetens barn- och elevhälsoarbete. Teamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.

I barn- och elevhälsoteamet ingår rektorer, förskolechef, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger. Skolpsykolog medverkar en gång per månad. Studie- och yrkesvägledare finns på Stenkulan en dag per vecka.

Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring barn- och elevhälsoarbetet, så att det stödjer barn och elever på bästa sätt.

Rektorer

David Johansson, 0302-52 17 01, 073-688 34 47
Anna Brandén, 0302-52 17 02, 076-128 15 80
Azur Imamovic, 0302-52 17 05, 076-128 15 95

Specialpedagoger

 Cathrin Forsell (förskola), 0302-52 14 04, 072-688 35 37

Eva Svangård (grundskola F-3)

Frida Toivanen (skolan), 0302-52 17 08, 076-660 46 28

Skolsköterska

Maria Samuelsson, 0302-52 17 12, 073-660 67 04

Skolkurator

Lena Martinsson, 0302-52 17 09, 073-660 67 04

Studie- och yrkesvägledare

Nina Strannemalm, 0302-52 16 65

Skolpsykolog

Caroline Ask, 0302-52 12 76          

Trygghetsgruppens uppgift:

Trygghetsgruppen har till uppgift att vara kontakt mellan förskola/skola - barn/elev - hem när ett barn/en elev blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Under rubriken handlingsplaner finns likabehandlingsplanen som är utarbetad av trygghetsgruppen.

Lena Martinsson, kurator

Maria Moen, Lilla Safiren

Jenny Sjöberg, Stora Safiren

Martin Kinnmalm, Pärlan

Hanna Smith, Alfa-Beta