Rektor och ledning

Rektor Stenkulans skolenhet  F-3

David Johansson
0302-52 17 01,  073 - 688 34 47 

Rektor Stenkulans skolenhet 4-9

Anna Brandén
0302-52 17 02,  076 - 128 15 80

Förskolechef 

Azur Imamovic  
0302-52 17 05, 076-128 15 95