Invigning av "Stenkul på rasten"

Publiceringsdatum : 2014-09-09

Barn som leker och har roligt på rasten presterar bättre i klassrummet.

Visste du att 20% av barnens skolvecka tillbringar de ute på rast. En femtedel av hela skolveckan alltså. Rasten ska vara ett tillfälle för lek, aktivitet och återhämtning så barnen kan ha fokus på sitt lärande under dagen.  Med detta som bakgrund startade fritidspedagogerna på Stenkulan projektet LekSAM.

Nu har startskottet gått för Stenkulans satsning på rastaktiviteter. Från och med måndag vecka 38 kommer det på lunchrasterna finnas tre pedagoger ute för att leda och inspirera till lek och rörelse bland våra barn. Två stycken på skolgården och en på fotbollsplan. LekSam bär orange västar.

Vi tror att LekSam bidrar till att eleverna blir än mer aktiva och främjar sammanhållningen. Vi förebygger konflikter, mobbing och utanförskap så att alla kan koncentrera sig på rätt saker resten av dagen.