Tema Samhället

Publiceringsdatum : 2015-03-03

Stenkulans alla F-1 och 2:or har sedan sportlovet arbetat med "Tema Samhället". Ett stort tema där barnen själva skapar ett samhälle samt tar reda på vilka funktioner som är viktiga i ett samhälle.

Alla klasser har tagit emot flera besök från föräldrar som berättar om sina yrken och många av klasserna har också varit på studiebesök.