Termninsavslutning

Publiceringsdatum : 2014-11-20

Höstterminens sista dag är fredag den 19 december.

Alla klasser börjar i vanligt tid på morgon. Skoldagen slutar sedan kl.11.00 för alla klasser.
De elever som har fritids/fritidsklubb får lunch.