Välkommen att engagera dig

Publiceringsdatum : 2015-08-26

På Stenkulans skola finns möjlighet för dig som vårdnadshavara att engagera dig i Enhetsrådet och Arbetsenhetsrådet.

Lilla och Stora Safiren har ett Arbetsenhetsråd och Pärlan och Alfabeta har ett Arbetenhetsråd. I Enhetsrådet träffas hela skolan tillsammans.

Träffarna är på samma kväll och börjar kl 18.00 - 20.00 i Samlingssalen. Först blir det enhetsråd och sedan delar vi på oss för arbetsenhetsråd.

Datum för träffarna är:

19 oktober

30 november