Skolavslutning

Höstterminens sista dag är den 18/12

Vi har julavslutning den 18/12 och skoldagen slutar kl. 11.00

Lilla bussen till Ryggebol går kl. 11.10

De barn som behöver stanna till 12.17 när linjebussen till Slätthult går, får vara kvar på fritids/klubben och äta lunch.