Nötförbud

Här kommer en påminnelse om vad som gäller angående nötter med mera på skolan. Utförlig information finns i bifogad fil.