Stenkulans kvalitetsrapport 2015

Nu finns den senaste kvalitetsrapporten att läsa.