Trygghet, ansvar, respekt

Stenkulan är en F-9 skola, uppdelad på två skolenheter, med barn i åldrarna 6-16 år. Vi är även en profilskola med inriktning "Aktiv fritid". Från år 5 har vi ett samarbete med lokala föreningar som ger en unik möjlighet att kombinera skola och fritid.

Stenkulan är uppdelad i två skolenheter. En för årskurs F-3 och en för årskurs 4-9.

Hos oss får du uppleva trygghet och gemenskap i en miljö som stimulerar till lärande. Vi erbjuder vackra lokaler i ett centralt läge i kommunens "Hälsostråk" och behörig personal som ger varje elev förutsättningar att lära utifrån sin egen förmåga

Vårt läge erbjuder en miljö med närhet till allt från skateboardramp till promenader och undervisning i naturreservatet.

Vi utvecklar ständigt våra metoder för att nå ännu bättre resultat och arbetar aktivt med entreprenöriellt lärande som ger en god plattform att hantera livets utmaningar och möjligheter. 

På hela enheten arbetar vi i arbetslag utifrån vår värdegrund baserad på orden: "Trygghet, ansvar, respekt."

På Stenkulan och i hela kommunen råder nötförbud. Utförlig information finns i bifogad fil.

 

Stenkulans Skola
Grönstensvägen
443 61 STENKULLEN