Arbetssätt och inflytande

På Stenkulan arbetar vi aktivt med frågor om likabehandling och värdegrund.

Här kan du finna information som handlar om våra arbetssätt, våra handlingsplaner och styrdokument.

Även arbetet med individuella utvecklingsplaner, IUP, och inloggningar till Unikum ligger under dessa sidor.