Elevinflytande

På Stenkulan arbetar vi aktivt och kontinuerligt med frågor om likabehandling och värdegrund.

Eleverna tränas i att ta ansvar och i att vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är även en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet.

Bland annat tränar vi detta genom våra klass och elevråd. Vi har i dagsläget två elevråd på varje skolenhet organiserade efter ålder.