Föräldrainflytande

Välkommen att engagera dig i våra arbetsenhetsråd & enhetsråd.

I skolenheternas gemensamma enhetsråd får du som förälder chans till medbestämmande och insyn. I Lerum är föräldrasamverkan organiserad i tre steg.

  • I arbetsenhetsrådet träffas pedagoger från arbetslaget och föräldrar.
  • I enhetsrådet träffas skolenheternas rektorer, pedagogrepresentanter samt föräldrarepresentanter.
  • Vidare finns öppna möten ett par gånger per termin på sektorsnivå.