Arbetsenhetsråd

I Arbetsenhetsrådet behandlas och hanteras frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag. Arbetsenhetsrådet består av lärare och föräldrar.

Vi har två olika arbetsenhetsråd på skolan:

  • Lilla och Stora Safiren
  • Pärlan och Alfa Beta