Arbetsenhetsråd och enhetsråd

Välkomna! Vi har slagit ihop Arbetsenhetsråd och enhetsråd till en kväll. Först enhetsråd och sedan arbetsenhetsråd. Samtliga träffar kl.18.00 - 20.00 i Samlingssalen.

Mötestider  läsåret 18/19

27 februari 2019

22 maj 2019

Anteckningar läsåret 18/19

181128

181010

Anteckningar läsåret 17/18

180425

171129

171011

Anteckningar läsåret 16/17

161019 

161130

Anteckningar läsåret 15/16

7 oktober

25 november

10 februari

Anteckningar läsåret 14/15

141008

141126

150225

150512