Fritidsverksamhet

På Stenkulan har vi fyra fritidshem och en fritidsklubb. I vänstermenyn kan du läsa mer om oss.