Fritidsverksamhet

På Stenkulan har vi fyra fritidshem och en fritidsklubb. I menyn kan du läsa mer om oss.