Fritidsgård

Under februari 2019 kommer fritidsgårdsverksamheten att förläggas till Stenkullen vissa kvällar.

Ett förändrat ekonomiskt läge gör att kommunen ser över fritidsgårdsverksamheten. Det arbetet sker under våren för att sätta en ordinarie öppen ungdomsverksamhet från hösten
2019. 

Öppettiderna i februari är:

Tisdag 18-21
Torsdag 18-21
Fredag udda veckor 18-22:30