Lilla Safiren Juvelen

Välkommen till vårt fritidshem.

Våra telefonnummer:

  • 0302-52 17 28
  • SMS: 072-562 17 28

På fritids för Lilla Safiren Juvelen arbetar vi efter Stenkulans värdegrund. Vi vill att barnen ska känna TRYGGHET, lära sig ta ANSVAR samt visa RESPEKT och hänsyn för både sig själva och sina medmänniskor.

Fritids för F-1 Juvelen har drygt 50 inskrivna barn. Vi som arbetar är:

Frida Jingtoft  förskollärare

Hanna Lindgren förskollärare

Maria Moen förskollärare

Raul Andrea fritidspedagog

Jenny Sjöberg fritidspedagog

 

Vi erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagarna, både utomhus och inomhus.

Våra öppettider  06-18

Frukost               08-8.30                   

Mellanmål          14-14.30                  

 

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11 står att: ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.”

Vårt mål är att barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt här hos oss på fritids. Eleverna skall ha en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens egna behov och intressen. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande genom att fokusera extra på förmågor som samarbete, självtillit och ansvar.

 

Personalen Lilla Safiren Juvelen