Lilla Safiren Kristallen

Välkommen till Lilla Safirens fritidshem

Detta är en fritidsavdelning för barnen i F-1 Kristallen.

Vi har ca 50 inskrivna fritidsbarn.

 

Vi som arbetar här heter:

Jessica Hagby                                       fritidspedagog

Martin Gunnérus                                  fritidspedagog

Kristoffer Pilmalm                                fritidspedagog

Malin Söremo                                        förskollärare

Louise Bengtsson                                  förskollärare

Parvaneh Bayat Bayatani                      grundskollärare

                                

Våra öppettider är 6.00 - 18.00.

Vi äter alla måltider i samlingssalen

Frukost 8.00 - 8.30

Lunch 12.00 - 12.30

Mellanmål 14.20 - 14.50

 

På Lilla Safiren arbetar vi efter Stenkulans värdegrund. Vi vill att barnen ska känna TRYGGHET, lära sig ta ANSVAR samt visa RESPEKT och hänsyn. 

 

Vi erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagarna, både utomhus och inomhus.

 

Vi vill ha en bra föräldrasamverkan. Detta mål kan vi uppnå tillsammans. När vi träffas vid barnens fritidsstart/slut, när vi använder kontaktboken, sms:ar frånvaro och hörs när det är något som berör barnets fritidsvistelse.

Kom gärna och var med en stund på fritids. Då kan vi ha en pratstund samt att ni ser vad ert barn gör/leker med.

 

Tänk på att Ni inte behöver anmäla barnens sjukdom på loven via skola 24.

Det räcker att ringa eller sms:a oss på fritids: sms 0761-295901 eller ring 521715.

 

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet:

Lgr 11 står att: ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.”

 

Vårt mål är att barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt här hos oss på fritids.

 

 
   

 

 

Med vänliga hälsningar Lilla Safiren F1 Kristallen!