Lilla Safiren Röd och Gul

Välkommen till vårt fritidshem.

Vårt telefonnummer:

  • 0302-52 17 15             
  • SMS: 076-129 59 01

På fritids för Lilla Safiren B arbetar vi efter Stenkulans värdegrund. Vi vill att barnen ska känna TRYGGHET, lära sig ta ANSVAR samt visa RESPEKT och hänsyn för både sig själva och sina medmänniskor.

 Fritids för F-1 Röd/Gul har drygt 50 inskrivna barn. Vi som arbetar är:

Maria Moen                    förskollärare

Marie Danielsson           förskollärare

Marie Zackrisson Riis    fritidspedagog

Caroline Klingener         fritidspedagog

Måns Holm Hjulström    fritidspedagog

Vi erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagarna, både utomhus och inomhus.

Våra öppettider                   06:00-18:00

Frukost                               08.00 - 8.30                   

Mellanmål                           14.00-14.30                  

 

I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11 står att: ”samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.”

Vårt mål är att barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt här hos oss på fritids. Eleverna skall ha en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens egna behov och intressen. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande genom att fokusera extra på förmågor som samarbete, självtillit och ansvar.

 

Personalen Lilla Safiren B

Ladda hem