Välkommen till Onyxen

Onyxens fritidshem är basen för barnen som går i klasserna 3-6. Vi gillar skogsutflykter, skapande verksamhet, idrott, lekar och att ha skoj tillsammans.

Vi som arbetar på Onyxen är:

Marie Zachrisson Riis                               

David Askengren 

 

Telefonnumret till oss på fritids är:  0302-52 17 17

SMS skickar du till oss på telefonnummer: 076-129 59 03