Elevhälsoteam och trygghetsgrupp

Här läser du om barn- och elevhälsoteamet och om trygghetsgruppen. Barn- och elevhälsoteamet har ett övergripande ansvar för båda skolenheterna och förskolorna och trygghetsgruppen kallas in vid kränkande behandling.

Barn- och elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för båda skolenheternas och förskolornas barn- och elevhälsoarbete. Teamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.

I barn- och elevhälsoteamet ingår rektorer, förskolechef, skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och speciallärare. Skolpsykolog medverkar en gång per månad. Studie- och yrkesvägledare finns på Stenkulan en dag per vecka.

Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring barn- och elevhälsoarbetet, så att det stödjer barn och elever på bästa sätt.

Rektorer                              

Anna Brandén skolenhet 4-9                       
0302-52 17 02, 076-128 15 80

Förskolechef                       

Azur Imamovic
0302-52 17 05, 076-128 15 95 

Specialpedagoger

Anna Jansson förskola

Frida Toivanen grundskola (föräldraledig)
0302-52 17 00, 073-660 46 28

Eva Svangård grundskola F-3
070-354 75 43

Speciallärare

Åse Nettby 

Carin Bengtsson F-4

Kristina Tillenius F-3

Skolsköterska                                           

Maria Samuelsson
0302-52 17 12, 073-688 35 51

Skolkurator                         

Lena Martinsson
0302-52 17 09, 073-660 67 04

Studie- och yrkesvägledare                                            

Nina Strannemalm
0302-52 16 65

Skolpsykolog             

Caroline Ask
0302-52 17 32 

Elevhälsopedagog

Britta Persson

 

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen har till uppgift att vara kontakt mellan förskola/skola - barn/elev - hem när ett barn/en elev blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Under rubriken handlingsplaner finns likabehandlingsplanen som är utarbetad av trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen                           

Lena Martinsson kurator
0302-52 17 09                           

Maria Moen Lilla Safiren
                        

Jenny Sjöberg Stora Safiren
       

Martin Kinnmalm Pärlan
                    

Christian Berg Alfa-Beta