Skolhälsovården

Skolhälsovården på skolan arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.

Skolenheterna har en gemensam skolhälsovård. Alla barn erbjuds skolhälsovård enligt lokalt basprogram från förskoleklass till gymnasium.

Skolsköterska på Stenkulan:

Maria Samuelsson
0302-52 17 12
0736-88 35 51

 

I skolsköterskans arbete ingår det bland annat att göra hälsosamtal och vaccinationer. Maria Samuelsson ingår i elevhälsoteamet där även skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektorer ingår.

Som förälder/vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan när du vill ha råd om ditt barns hälsa och utveckling.

Skolläkaren

Skolläkaren heter Lars Åke Hedwall. Telefon: 0302-521712

Du kan även nå skolläraren via skolsköterskan.