Studie- och yrkesvägledning

Jag som arbetar som studie- och yrkesvägledare på Stenkulan heter Nina Strannemalm. Jag finns på Stenkulan måndagar 8-16. Klicka på telefonen ovan för kontaktuppgifter.

Aktuell information

Behörigheter till gymnasiet

  • För alla program på gymnasiet krävs att man har minst E i svenska, matematik och engelska. 
  • För de yrkesförberedande programmen ska man utöver E i svenska, matematik och engelska, även ha minst E i fem andra ämnen. Totalt åtta ämnen. Tänk på att detta är ett lägsta krav.
  • För de högskoleförberedande programmen krävs E i sammanlagt tolv ämnen. Däribland svenska, matematik och engelska.
  • För ekonomi, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet krävs minst E i samhällsorienterande ämnen.
  • Naturvetenskaps- och teknikprogrammet kräver minst E i naturorienterande ämnen. För det estetiska programmet finns inga krav på E i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen.

Högskoleförberedande program är:

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapliga programmet

Teknikprogrammet

 

Yrkesförberedande program är:

Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordon- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotel- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVV- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Meritpoäng till högskolan

Från och med hösten 2010 kommer elever som går på gymnasiet att kunna få extra poäng att lägga till sitt betyg från gymnasieskolan. Man kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Detta innebär att man kan få sammanlagt högst 22,5 poäng när man går ut gymnasiet.

Klicka här för att läsa mer om meritpoäng.