Handlingsplaner

Välkommen att ta del av våra planer och handlingsplaner!

Likabehandlingsplan 

_______________________________________

Barn och Elevhälsoplan 2016-02-12

____________________________________________

Arbetsmiljölplan

______________________________________________ 

Ordningsregler

Ordningsregler F-3

Ordningsregler 4-9

___________________________________________

Krisplaner

Krisgruppens uppgifter

Krisberedskap

Innehållsförteckning Krispärm

Handlingsplan vid kris

______________________________________________

Alla våra planer öppnas i PDF-format.