Arbetslag/Klasser

Stenkulans skolenheter har fyra välfungerande arbetslag. Inom lagen samarbetar barn och vuxna och målsättningen är att barnen i huvudsak träffar personal inom arbetslaget.

I menyn finns länkar till de olika lagen och vilka skolenheter de tillhör. Här finns bilder, information och annat aktuellt.

Behöver du komma i kontakt med ditt barns pedagoger så skickar du ett mail till mentorerna. Vid akuta situationer kontaktas skolans expedition.