Lilla Safiren F-1- skolenhet F-3

På Stenkulan får barnen möjlighet att påverka sin vardag och utvecklas i sin egen takt. Nyfikenhet och motivation är avgörande aspekter för barns utveckling och lärande. Vi jobbar för att lärandet ska vara lustfyllt och motiverande.

Lilla Safiren består av två arbetslag som heter Kristallen och Juvelen. I varje arbetslag finns en förskoleklass och en årskurs 1, som efter skoldagen har gemensam fritidsverksamhet. Knutna till varje arbetslag finns en lärare, två förskollärare och två fritidspedagoger som ansvarar för verksamheten under dagen. Den pedagogiska verksamheten pågår i samma lokaler under hela dagen, vilket skapar trygghet för barnen. 

SCHEMA

Frånvarorutiner