Vår personal

Bärnstenen: 0302-52 17 28, skicka SMS: 072-562 17 28

Ametisten: 0302-52 17 21, skicka SMS: 073-660 46 18

2A och 2B Bärnstenen

Karolina Lundgren (grundskollärare)

Marie Zachrisson Riis (fritidspedagog)

Mira Espling (fritidspedagog)

Parvaneh Bayat Bayatani (grundskollärare)

Krister Haglund (fritidspedagog)

3A och 3B 

Jenny Ryberg (grundskollärare)

Charlotte Lidholm (grundskollärare)

Jenny Sjöberg (fritidspedagog)

Caroline Klingener (fritidspedagog)

Måns Holm Hjulström (resurs)