Vår personal

Bärnstenen: 0302-52 17 28, skicka SMS: 072-562 17 28

Ametisten: 0302-52 17 21, skicka SMS: 073-660 46 18

2A och 2B 

Jenny Ryberg (grundskollärare)

Charlotte Lidholm (grundskollärare)

Frida Jingtoft (grundskollärare)

Jenny Sjöberg (fritidspedagog)

Caroline Klingener (fritidspedagog)

Måns Holm Hjulström (fritidspedagog)

Alexander Timdahl (elevstödjare)

Kristina Tillenius (grundskollärare, TIL&TIM)

3A 

Johanna Rahm (grundskollärare)
0703-21 43 35

Maja Marteleur (grundskollärare)

Frank Andersson (fritidspedagog) 

Adam Nykvist  (elevstödjare)

 3B 

Eva Lindberg (grundskollärare)
073-682 05 08

Hanna Lindgren (grundskollärare)

Krister Haglund  (fritidspedagog)