Vår personal

Klass 2A

Parvaneh Bayat Bayatani (grundskollärare)

Klass 2B

Karolina Lundgren (grundskollärare) 

Marie Zachrisson Riis (fritidspedagog)

Mira Espling (fritidspedagog)

Krister Haglund (fritidspedagog)

Fritidshemmet för klass 2A och 2B heter Rubinen. Telefonnumren till avdelningen är 

0302-52 17 17 och 076-129 59 03

3A och 3B Ametisten

Jenny Ryberg (grundskollärare)

Charlotte Lidholm (grundskollärare)

Jenny Sjöberg (fritidspedagog)

Caroline Klingener (fritidspedagog)

Emma Collin (grundskollärare)

Johan Nyström

Måns Holm Hjulström (resurs)

Ametisten: 0302-52 17 28, skicka SMS: 072-562 17 28