Fotboll

Det är fotbollsträning två gånger i veckan, onsdag eftermiddag och fredag eftermiddag.

Tränare: Kristoffer Pilmalm

Stenkulans fotbollsprofil erbjuder möjlighet för fotbollsintresserade elever att utveckla sitt fotbollskunnande genom mycket fokus på den egna tekniken och individens roll i laget. På träningarna kommer eleverna ha mycket tid med boll och vid de tillfällen vi kör någon form av fysträning kommer den vara inriktad på det fotbollsspelare behöver mest: explosivitet, rörlighet och balans. Eleverna är indelade i två grupper där ena gruppen består av elever från årskurs 5 och 6 och den andra gruppen består av elever från årskurs 7, 8 och 9.
 
Fotbollsprofilen är en del av Stenkulan och utgår från samma värdegrund där respekt gentemot varandra är grundläggande och stor vikt läggs vid trivsel.
 
Målsättning
Träningen bedrivs med följande fokus:
-          Maximera tiden med boll
-          Ökat fotbollskunnande i teori och praktik
-          Stor vikt vid att utveckla individuell teknik
-          Att eleven får  förståelse för sin roll i laget
-          Fotbollsrelaterad fys där funktionalitet är ledordet

 

Träning

Onsdag

Årskurs 7- 9  klockan 12.30-13.50

Årskurs 5- 6 klockan 14.00-15.00

Fredag

Årskurs 5- 6 klockan 12.30-13.50

Årskurs 7-9 klockan 14.00-15.00