Skolskjuts

På Stenkulans enhet är det vår administratör Annica Johansson som administrerar busskort och annat som har med skolskjuts att göra.

Annica Johansson 0302-52 17 00

För beslut  kring busskort läs under rubriken mer information nedan.

Mer information