Rutin för klagomål angående skolskjuts

Rutin för klagomål angående skolskjutsar

  • Alla vårdnadshavare som upplever problem går in på Västtrafiks kundservice, länk längre ner på sidan
  • Kopiera texten och maila rektor om klagomålet
  • Rektorerna samlar ihop klagomålen och framför till kommunens samordnare för skolskjutsar