Ämnessidor/Klassidor

Stenkulans klassidor

Flera av våra klasser / ämnen har startat klassidor där föräldrar och andra intresserade kan följa klassernas arbete. Syftet med sidorna är ökat lärande samt information och kommunikation med hemmen. 

Ta del av våra sidor:

F -1 Blå

F-1 Röd